Зміна атмосферних річок може сприяти таненню антарктичної криги

Дослідники встановили, що протягом останніх чотирьох десятиліть атмосферні річки з’являються у дедалі вищих широтах Південної півкулі, про що вони пишуть у журналі Geophysical Research Letters. Спостережувана картина зумовлена в основному природними чинниками, але подальший антропогенний вплив призведе до зміни кількості вологи, що посилить тенденцію. Це може сприяти таненню антарктичної криги.

Що таке атмосферні річки?

Атмосферні річки, які є коридорами концентрованої водяної пари в атмосфері, відповідають за понад 90% транспорту вологи в середніх широтах у напрямку полюсів. Регіональні наслідки такого явища можуть бути як корисними, так і згубними. З одного боку, атмосферні річки є важливим джерелом прісної води для багатьох регіонів. Зокрема, вони вносять 30–60% загальної річної кількості опадів для західного узбережжя Північної Америки та півдня Південної Америки. Також атмосферні річки можуть припиняти посуху. З іншого боку, значна частина екстремальних погодних умов над середніми широтами пов’язана із занадто великою кількістю чи занадто потужними атмосферними річками. Вони можуть сприяти сильним опадам, поверхневим вітрам та повеням. Вплив цього явища також виходить за межі середніх широт, сприяючи аномальним скупченням снігу чи його таненню як в Арктиці, так і в Антарктиці. Мінливість та тенденції цього явища у Південній півкулі залишаються відносно недостатньо вивченими.

Що виявили вчені?

Дослідники простежили тенденції частоти атмосферних річок в Південній півкулі за останні чотири десятиліття за допомогою кліматичних моделей. Протягом цього періоду частота цих явищ зростала над Південним океаном, що оточує Антарктиду, і зменшувалась у регіонах нижчих широт. Таким чином, атмосферні річки систематично зміщуються до полюса. Загальна річна кількість опадів, спричинених цим, також збільшується над Південним океаном.

Частину спостережуваної тенденції можна пояснити збільшенням викидів парникових газів та виснаженням озонового шару над Антарктидою, що впливає на градієнти температури між екватором та Південним полюсом. Однак в основному такий зсув зумовлений природними довгостроковими змінами температури поверхні моря. Очікується, що в результаті частина Антарктиди збільшить швидкість танення льоду.

Великі танення льоду в Західній Антарктиді все ще досить рідкісні та трапляються лише кілька разів на десятиліття. Однак вчені попереджають, що підвищення температури внаслідок глобального потепління клімату та зміни атмосферних річок у Південній півкулі, найімовірніше, призведуть до збільшення частоти та серйозності цих подій найближчим часом.


Глобальне потепління призводить до перебудови морських харчових мереж, посилення ураганів і танення арктичної морської криги, яке ще більше прискорює цю тенденцію. Розібратися із тим, що відбувається із кліматом та як на ці зміни впливає людина дозволить наш текст.


Фото в анонсі: andikam / flickr