Зміна клімату вплинула на кількість водоростей в найбільших озерах Землі

Дослідники використали супутникові спостереження, щоб оцінити швидкість фіксації вуглецю для 11 найбільших озер світу. Це вказує на зміни у прирості маси планктонних водоростей та інших фотосинтезуючих організмів у озерах внаслідок змін клімату. Виявилося, що з найбільшими змінами зіткнулися Велике Ведмеже озеро, Велике Невільниче озеро і Танганьїка. Відповідна стаття доступна у журналі Water.

Озеро і Танганьїка. Wikimedia Commons.

Озеро і Танганьїка. Wikimedia Commons.

Як зміни клімату впливають на озера?

Прісноводні озера складають менше 1% від загального обсягу води в світі, проте становлять величезну цінність для населення Землі. Хоча глобальна кількість озер, за оцінками, становить сотні мільйонів одиниць, вони розподілені нерівномірно за розмірами. П’ять найбільших озер Землі містять більше половини запасів рідкої прісної води планети. Саме тому важливо розуміти, як на них впливають зміни клімату.

На відміну від менших за розмірами та глибиною озер, де запаси поживних речовин значною мірою контролюються за рахунок наземних надходжень, у великих глибоких озерах, як правило, домінують внутрішні цикли, подібні до океанських. Однак, оскільки великі озера набагато менші за океани та мають чітко визначені межі, вони більше підходять для того, щоб досліджувати вплив кліматичних змін на екосистеми. У великих озерах по всьому світу зафіксовано підвищення температури води та повітря над ними, що впливає на цикли озер. Наприклад, підвищена температура поверхні води та зниження швидкості вітру на озері Танганьїка призводять до зменшення перемішування речовин, що в свою чергу веде до зменшення обсягів первинної продукції.

Яке дослідження провели вчені?

Дослідники вирішили проаналізувати, як зміни клімату впливають на первинну продукцію 11 найбільших озер світу, в період з 2003 по 2018 роки. Вчені досліджували Байкал; Великі Африканські озера (Малаві, Танганьїка та Вікторія); два приарктичних озера (Велике Ведмеже озеро та Велике Невільниче озеро); і Великі Американські озера (Ері, Гурон, Мічиган, Онтаріо та Верхнє). Для цього команда використала супутникові та наземні спостереження.

Озера, які досліджували вчені. Michael Sayers 

Озера, які досліджували вчені. Michael Sayers

Що показали результати?

Аналіз виявив найбільші зміни у трьох озерах протягом досліджуваного періоду. Так, у Великому Ведмежому та Великому Невільничому озері первинна продукція збільшилася на 24% та 27% відповідно, а для озера Танганьїка спостерігалося зменшення на 16%. Ці тенденції дослідники пов’язали зі змінами клімату, зокрема з підвищенням температури води та сонячної радіації, а також зменшенням швидкості вітру. Незалежно від того, зростає цей показник чи зменшується, змінюється уся система озера, що має наслідки для її харчових ланцюгів.

Дані щодо первинної продукції за 2008 рік у регіоні Великих Американських озер. Значення змінюються від низьких (синій колір) до високих (червони). Karl Bosse/MTRI

Дані щодо первинної продукції за 2008 рік у регіоні Великих Американських озер. Значення змінюються від низьких (синій колір) до високих (червони). Karl Bosse/MTRI

первинної продукції.
Приріст маси планктонних водоростей та інших організмів, що фотосинтезують та слугують основою для харчування інших тварин