Зміна клімату спровокувала позеленіння океанів

Зміна клімату призвела до того, що океани суттєво позеленішали в останні два десятиліття. Імовірно, причиною цього є збільшення концентрації фітопланктону у поверхневих водах, пишуть британські й американські дослідники у журналі Nature.

ImaginEarth La Terre En Images / Unsplash

ImaginEarth La Terre En Images / Unsplash

Як виявили позеленіння?

Науковці з Національного океанографічного центру з колегами проаналізували супутникові дані, отримані за період між 2002 та 2022 роками. Вони стосуються зміни кольору океану, визначеної на основі відбиття ним світла. З'ясувалося, що у 56 відсотках частин світового океану за двадцять років відбулася суттєва зміна кольору, переважно в екваторіальних водах. Вона стосується збільшення частки світлових хвиль із середньою довжиною, вказуючи, що океани стають дедалі зеленішими. Наступні комп'ютерні моделювання показали, що зміни відбулися на фоні суттєвого збільшення антропогенних викидів парникових газів, які є основним рушієм теперішньої стрімкої зміни клімату.

Вчені не впевнені щодо механізму позеленіння океану. Можливо, що річ у збільшенні концентрації фітопланктону в поверхневих водах. Але не виключено, що зміна кольору спричинена збільшенням кількості нерозкладених рослинних і тваринних фрагментів через посилення розшарування води. У будь-якому разі зміна оптичних властивостей води може мати суттєві наслідки для екосистем, зачіпаючи як залежний від світла фітопланктон та харчові мережі загалом, так і глобальні біогеохімічні цикли, зокрема вуглецеві.

Як ми нещодавно писали, океани через зміну клімату не лише стають теплішими, а й стає вираженішим розшарування води, яке заважає обміну поживними речовинами й киснем між поверхневими й глибокими шарами.