Терміт-валькірія зберігся у бурштині віком 99 мільйонів років

У бірманському бурштині віком близько 99 мільйонів років знайшли терміта, у якого наявні риси як репродуктивних особин, так і солдатів. Дивне поєднання відбилося в назві, яку першовідкривачі дали комасі — Valkyritermes inopinatus, що перекладається як терміт-валькірія несподіваний. Знахідку описали в журналі Frontiers in Ecology and Evolution.

Терміт-валькірія з бірманського бурштину. Jouault et al. / Frontiers in Ecology and Evolution, 2022

Терміт-валькірія з бірманського бурштину. Jouault et al. / Frontiers in Ecology and Evolution, 2022

Як живуть терміти?

Термітів (Isoptera) часто хибно розглядають як споріднених із мурахами (Formicidae), коли насправді вони належать до ряду тарганів. Утім, з мурахами вони мають схожий життєвий устрій. Обидві групи комах є еусоціальними, тобто ведуть суспільний спосіб життя зі складною організацією та спеціалізацією, поділяючись на касти в межах колонії, де кожен займається окремо відведеною йому роботою та відрізняється зовнішнім виглядом. Так, є великі матки, чиє завдання — відкладати яйця, та не здатні до розмноження робочі, які доглядають за потомством та колонією, й солдати, що слугують захисту гнізда і мають для цього відповідні пристосування.

Репродуктивні особини сучасних видів термітів, на відміну від мурах, не мають захисних пристосувань від нападів, що робить їх особливо вразливими у період заснування нової колонії, коли солдатів для їх захисту ще немає. Утім, група вчених Університету Сорбонна з колегами з Франції, США, Китаю та України знайшла особину терміта з крейдового періоду, яка не була такою беззахисною.

Кого знайшли науковці й де?

Вчені займалися вивченням бірманського бурштину з півночі М'янми, чий вік оцінюють приблизно у 99 мільйонів років. В одному зі зразків, який попередньо ретельно відполірували, помітили застиглу в смолі особину терміта, довжиною близько чотирьох міліметрів. Результати її вивчення під мікроскопом вказали, що науковці мають справу з раніше невідомим видом термітів родини Kalotermitidae, представники якої існують і в наш час.

Особливістю терміта з бурштину було те, що він поєднував риси, які не властиві сучасним термітам. Особина була репродуктивною, на що вказували функціональні крила, однак мала вигляд, що відповідає такому в сучасних солдатів. Також вчені описали її голову як таку, що пристосована до фрагмозису — перекривання входу в гніздо частиною тіла.

Науковці дали видові назву, що цілком відбиває їхню реакцію на знахідку — Valkyritermes inopinatus. Тут родова назва складається зі слів «валькірія» (войовничі діви скандинавської міфології) та «терміт», тоді як видова перекладається як «несподіваний».

Загалом, таке захисне пристосування описали у репродуктивних представників термітів уперше. Однак автори згадують про ще один схожий зразок, терміт із бразильського бурштину віком близько 113 мільйонів років. Попередньо, його приписують до іншої родини, Mastotermitidae, але він теж має підхожу для фрагмозису голову та повністю розвинені крила, як і валькірія з М'янми. Детально дослідити цей зразок у вчених немає можливості, але дві знахідки вказують, що розподіл на репродуктивних особин та солдатів на певному етапі розвитку термітів міг бути неповним. Можливо, валькірії виникли незалежно у двох лініях термітів, але не виключено, що поєднання суперечливих для сучасних особин рис було наявне ще в їхніх спільних предків.