Протитуберкульозний препарат спинив метастази у мишей

Британські науковці продемонстрували в дослідах на тваринах потенціал до лікування метастатичних ракових клітин за допомогою препарату, який наразі застосовується для лікування туберкульозу. Засіб через пригнічення активності мітохондрій у клітинах раку спинив до 84 відсотків метастазів. Результати оприлюднені в журналі Cell Death and Differentiation.

National Institutes of Health Public Lіbrary

National Institutes of Health Public Lіbrary

Що спонукало вчених це вивчати?

Метастатичні ракові клітини відділяються від свого початкового осередку, наприклад, пухлини, завдяки чому можуть давати початок новим пухлинам у відділених частинах тіла. Так відбувається метастазування раку, його поширення організмом. Часто ці клітини є стійкими до хімієтерапії та опромінення радіацією, що робить їх складною мішенню для терапевтичних підходів. Але що більше ми про них знаємо, то краще розуміння, як із ними боротися. Попередні дослідження показали, що ці найбільш пристосовані до середовища злоякісні клітини потребують для своєї життєдіяльності надмірну для інших клітин кількість енергії. Позаяк енергію для клітин забезпечують органели мітохондрії, то потенційним способом знищення цих клітин є націлення на внутрішньоклітинні енергетичні станції. Цим зайнялися науковці із Університету Салфолда.

Яким було дослідження?

Науковці розробили молекулу-біосенсор, яка дає змогу виявляти рівень аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), носія енергії, у клітині. Завдяки цьому вони змогли ідентифікувати, котрі саме клітини є найбільш пристосованими, та детальніше їх вивчити.

Дослідження виявило, як і очікували вчені, що ракові клітини, які мають найбільшу кількість АТФ, поводяться найбільш агресивно. Вони приблизно у п'ять разів більш схильні дати метастази, ніж бідніші на АТФ клітини. Тоді науковці спробували знищити злоякісні клітини, взявши за основу це відкриття. Їхня увага спала на протитуберкульозний препарат бедаквілін, оскільки його дія основана на порушенні виробленні енергії у бактеріях, що спричиняють туберкульоз. Засіб випробували на лабораторних мишах, яким перенесли людські ракові клітини.

Що стало з тваринами?

Згідно з результатами експерименту, бедаквілін справді може націлюватися на мітохондрії ракових клітин. Він спричиняв у найбільш агресивних клітинах нестачу енергії, через що ті гинули. Але що важливо, при цьому здорові клітини, з нормальним метаболізмом не постраждали. Загалом метод науковців у дозозалежний спосіб дав змогу спинити до 84 відсотків метастазувань.

На основі цього автори висновують, що підхід через блокування вироблення АТФ мітохондріями може бути дієвим методом лікування раку. Те, що він має малий вплив на здорові клітини сприяло б зменшенню ризику виникнення негативних побічних ефектів від лікування, що властиво традиційним препаратам хімієтерапії.

Раніше дослідники вже демонстрували ефективність подібної боротьби з раковими клітинами через націлення на мітохондрії, але з допомогою іншого механізму пригнічення.