Палеонтологи встановили дієту птерозаврів

Вчені визначили дієту 17 родів птерозаврів, проаналізувавши текстури їхніх зубів, про що вони пишуть у журналі Nature Communications. Це дозволило припустити, що у їхньому раціоні спочатку переважали безхребетні тварини, а пізніше птерозаври еволюціонували до рибоїдних та хижих тварин. Такі зміни могли статися через конкуренцію з птахами.

Хто такі птерозаври?

Птерозаври — перша група хребетних, яка розвинула активний політ. Вони домінували у небі впродовж близько 150 мільйонів років. Птерозаври існували у мезозойську еру, були розповсюджені глобально та населяли цілий ряд наземних, прибережних та морських середовищ. Надійні реконструкції раціону птерозаврів мають вирішальне значення не тільки для розуміння екологічної ролі, яку вони виконували в мезозойських харчових мережах, але і для кращого розуміння тодішніх екосистем загалом. Наразі серед палеонтологів тривають дискусії з цього приводу. Зокрема, вчені шукають відповіді на питання, чи змагались різні види птерозаврів за харчові ресурси, а також те, який вплив на еволюцію їхнього харчування мали поява та розповсюдження птахів.

Дослідження дієти птерозаврів ускладнюються тим, що ці тварини не мають сучасних нащадків, і багато гіпотез базуються на слабких аналогіях між морфологією та функцією анатомічних структур у існуючих тварин та птерозаврів.

Що виявили вчені?

Більш надійний підхід до розуміння дієти птерозаврів включає аналіз текстури поверхні зубів, зокрема мікроскопічних тріщин, що утворюються під час споживання їжі. Дослідники застосували цей метод для поверхонь зубів 17 родів птерозаврів. Ці зразки охоплюють перші 120 мільйонів років еволюції птерозаврів від верхнього тріасового до верхнього крейдяного періоду. Результати вчені порівняли з аналізом таких самих структур на поверхнях зубів кажанів — єдиної існуючої групи здатних до польоту хребетних із зубами.

Дослідження демонструє, що деякі птерозаври спеціалізувалися на певному типі здобичі, а інші були більш всеядними. Це дозволяло уникнути конкуренції між ними. Також виявилося, що дієти перших птерозаврів здебільшого складалися з безхребетних, але з плином еволюції ці тварини перейшли на м’ясо та рибу. Така зміна може відображати посилення конкуренції між птахами та птерозаврами.