Ліки проти ВІЛ-інфекції покращили пам'ять літніх мишей

Лікарський засіб проти ВІЛ-інфекції покращив пам'ять літнім мишам, посприявши кращій здатності пов'язувати пережитий досвід. Препарат націлюється на рецептор, що його використовує ВІЛ для проникнення в клітини, і експресія якого збільшується із віком та пов'язана з погіршеною здатністю запам'ятовувати. Результати детально описані в журналі Nature.

Disney

Disney

Для того, щоб проникнути в здорову імунну клітину, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) може зв'язуватися із рецептором CCR5 на її поверхні. На цьому процесі ґрунтується механізм дії одного з препаратів, що застосовуються при лікуванні ВІЛ-інфекції — маравіроку. Засіб теж схильний зв'язуватися із CCR5, і таким чином не залишає вірусу можливості зробити так само. Проте рецептор експресується не лише на імунних клітинах, а й у значній кількості, наприклад, у гіпокампі — структурі мозку, яка відіграє ключову роль у пам'яті. Крім того, попередні досліди на мишах показали, що він може мати пригнічувальний вплив на формування спогадів, і з віком його експресія зростає. У новій роботі вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вирішили детальніше зосередитися на цьому аспекті та, зокрема, використали маравірок для блокування CCR5 у мишей.

Вчені зупинилися на вивченні контекстуальної пам'яті, коли один спогад формується, будучи пов'язаним із іншим. Із віком ця здатність погіршується як у мишей, так і в людей. У піддослідних мишей хотіли сформувати спогад, оснований на страху. Тварин забирали зі своїх кліток та поміщали в нову (контекст А), а через деякий час в іншу (контекст В). Через два дні в контексті В миші отримували удар електричним струмом і ще через два дні знову поміщалися в контекст А, де вчені спостерігали за тим, наскільки тварини змогли пов'язати удар і переміщення в клітку.

Ті миші, яким штучно збільшили активність CCR5, при поміщенні в контекст А помітно рідше завмирали, наче не пам'ятали про поранення. Але ефект залежав від того, скільки часу пройшло між контекстами із гіршим результатом при збільшенні інтервалу. Утім, жодна тварина не змогла пов'язати контексти А і В, коли між ними пройшло більш як два дні, окрім мишей, у яких заблокували CCR5 генетично.

Далі досліди провели з мишами літнього віку, у яких CCR5 експресується суттєво сильніше, ніж у молодих, і які гірше пов'язують контексти. Вчені подумали, що застосування у цих тварин маравіроку може допомогти покращити пам'ять, тож препарат ввели частині мишей безпосередньо у мозок. І хоча контрольні миші не змогли пов'язати переміщення та удар струмом, оброблені ліками проти ВІЛ успішно сформували контекстуальний спогад. Ефект від ліків був таким, як від генетичного блокування рецептора.

Таким чином, маравірок здатний нівелювати вікове погіршення пам'яті, пов'язане зі збільшенням експресії CCR5. Якщо результати повторяться і в дослідах на людях, це дасть надію, що маравірок або схожі на нього препарати виписуватимуть для покращення пам'яті у літньому віці.

завмирали
Така поведінка є ознакою стресу й переляку.