Фізики виміряли найкоротшу подію

Німецьким фізикам вдалося встановити затримку часу між двома викидами електронів з двох атомів молекули водню, що трактується як час проходження фотона по молекулі. Ця подія, яка тривала 247 зептосекунд, вважається найкоротшою зафіксованою подією. Відповідна стаття доступна у журналі Science.

Коли електрони вивільняються з атомів?

Під дією електромагнітного випромінювання може відбуватися фотоемісія електронів, коли вони позбавляються зв’язків з ядрами атомів та викидаються з речовини. Ця гіпотеза складає основу квантової механіки. Втім, довгий час фотоефект розглядався як миттєве одночастинкове явище, поки інструменти спектроскопії не дозволили вивчати події, що тривають атосекунди.

Яке дослідження провели вчені?

Дослідники опромінили молекулу водню рентгенівськими променями та вирахували затримку часу між вивільненням двох електронів. Таким чином, вчені змогли точно вирахувати, скільки часу потрібно фотону, щоб перетнути молекулу. Ця подія тривала приблизно 247 зептосекунд. Це 0,0000000000000000000001 секунди.

Попереднє дослідження, проведене за зептосекундною шкалою у 2016 році виявило, що для викидання електрона з атому гелію потрібно 850 зептосекунд. Нове вимірювання приблизно в 3,4 рази коротше попереднього рекорду.

атосекунди.
1 × 10⁻¹⁸ секунди