Токсичність пестицидів для рослин та запилювачів зросла

Дослідження німецьких науковців вказує на зростання токсичності пестицидів для рослин, водних комах та запилювачів, всупереч зниженню кількості, в яких вони застосовуються фермерами. Це дослідження стосується США, але автори вважають, що подібна ситуація відбувається і в інших країнах, де активно використовують пестициди. Результати опубліковані в журналі Science.

Dmitry Grigoriev / Unsplash

Dmitry Grigoriev / Unsplash

Чому пестициди все ще небезпечні?

Сучасне сільське господарство майже неможливо уявити без використання пестицидів — засобів, що допомагають боротися зі шкідниками. Вони допомагають вберегти урожай від часткового, а іноді й повного знищення. Однак якими би вони не були корисними, настільки ж вони й шкідливі, оскільки часто становлять загрозу не тільки для організмів-шкідників, а й для таких, чия присутність на господарстві є бажаною. Мова йде головним чином про бджіл та інших запилювачів, які є запорукою хорошого врожаю, а також важливою складовою, що підтримує рівновагу екосистем у світі. Дедалі більше людей починають звертати увагу на аспект впливу пестицидів на довкілля та намагаються зменшувати їхнє використання, і до цього часто примушують державні регулятори. Але водночас токсичність сучасних пестицидів зросла, тому невідомо, наскільки легше тепер живеться нешкідливим організмам, навіть якщо загалом отрути використовують менше. Науковці з Університету Кобленц-Ландау спробували розібратися із цим питанням.

Як проводили вивчення?

Усього науковці проаналізувати зміни у використанні 381 пестициду протягом 1992 та 2016 років. Для цього вони використовували дані Геологічної служби США, які отримані шляхом збору інформації від фермерів про їхнє застосування хімічних речовин для боротьби зі шкідниками. Отримані результати порівнювали із інформацією про токсичність досліджуваних сполук, взяту від Управління з охорони навколишнього середовища США.

Дослідники помножили офіційні порогові значення для кожного препарату, тобто рівні, за яких він може завдавати шкоди дикій природі, на кількість пестициду, яка застосовується на фермерських полях. Так вони вивели свій індекс токсичності, який назвали «загальною застосованою токсичністю» (total applied toxicity).

Які їхні результати?

Всупереч зменшенню протягом останніх десятиліть застосування пестицидів в США на 40 відсотків, ситуація не надто покращилася. Вчені дійшли висновку, що між 2005 та 2016 роками показник загальної токсичності зріс на 80 відсотків для комах-запилювачів, наземних рослин та водних безхребетних, як-от бабок. Найбільший внесок у зростання токсичності для цих організмів зробили пестициди з групи неонікотиноїдів та піретроїдів. Хоча їхнє застосування суттєво зменшило отруйний вплив за останні роки на ссавців, зокрема людину, та птахів, вони завдають великої шкоди корисним комахам, оскільки ті фізіологічно подібні до шкідників.

Хоча дослідження стосувалося цього разу США, автори вважають, що подібні результати можна отримати й при вивченні інших країн, де широко застосовують пестициди. На їхню думку, було б правильним рішенням ввести податки на пестициди, в залежності від їх токсичності, що стимулюватиме фермерів використовувати безпечніші препарати.

Дослідження німецьких вчених не займалося вивченням того, як ця збільшена токсичність впливає на сам організм комах. Але попередні дослідження показували, що неонікотиноїди можуть порушувати сон та добові ритми джмелів та дрозофіл.