Пов'язаний із тривожністю білок звинуватили у рецидиві алкоголізму

Досліди американських вчених на мишах вказують, що популяція нейронів у префронтальній корі особливо чутлива до хронічного вживання алкоголю й змінює своє функціонування, зокрема збільшуючи експресію білка CSF1, який пов'язаний із тривожністю. Водночас націлення на білок препаратами може посприяти зменшенню негативних проявів утримання від спиртного, зокрема тривожності, та перешкодити рецидиву алкоголізму, зазначається у журналі Molecular Psychiatry.

Lacey Williams  / Unsplash

Lacey Williams / Unsplash

Префронтальна кора головного мозку людини задіяна у таких важливих процесах як самоконтроль, емоційна регуляція та прийняття рішень. При вживанні алкоголю її робота пригнічується, через що людині важче раціонально оцінювати ситуацію та стримувати себе, особливо щодо негативних почуттів. А при тривалому випиванні спостерігають ще й зменшення об'ємів префронтальної кори та недостатню функціональність середньої її частини, яку пов'язують із тривожністю та втратою контролю над вживанням спиртним. В обох цих процесах залучений білок у мозку з назвою кортикотропний рилізинг-фактор (CRF), і вчені Дослідницького інституту Скріпс з'ясували, яка його роль у префронтальній корі при проблемах зі спиртним.

Досліди із мишами, у яких сформували алкогольну залежність, показали, що в префронтальній корі наявна окрема популяція нейронів, які експресують рецептор до CRF (CRF1) і є особливо чутливими до вживання алкоголю. Наприклад, у період утримання вони стають менш збудливими і збільшують експресію пов'язаного зі стресом білка CSF1. При усуненні цих клітин миші відчували меншу тривожність і схильність до пов'язаних з алкоголем контекстів, що свідчить про зменшення їхньої тяги до спиртного. А коли здоровим тваринам штучно збільшили експресію CSF1 в цій популяції нейронів, вони стали демонструвати поведінку, як при утриманні від алкоголю.

Результати наводять на думку про ключову роль білка у проявах тривожності при утриманні, а значить і поверненні вживання алкоголю у залежних осіб. У такому разі націлювання на CSF1 за допомогою медикаментів може допомогти усунути симптоми абстиненції та запобігти рецидиву алкоголізму.