У крокодилів вперше описали розмноження без запліднення

Американські біологи зареєстрували перший випадок партеногенезу, тобто розмноження жіночих особин без самців, у гострорилих крокодилів. Вони описали випадок самки, що утримувалася в неволі й не мала доступу до самця протягом 16 років, проте відклала яйця, в одному з яких розвинувся ембріон. Це наводить на думку, що партеногенез міг бути властивим і динозаврам також, міркують дослідники у журналі Biology Letters.

Альбінос гострорилого крокодила. Tomascastelazo / Wikimedia Commons

Альбінос гострорилого крокодила. Tomascastelazo / Wikimedia Commons

Що вказало на партеногенез?

Вчені Політехнічного інституту Вірджинії з колегами зі США та Коста-Рики описали випадок 18-річної самки гострорилого крокодила (Crocodylus acutus). Протягом останніх 16 років вона утримувалася у костариканському парку рептилій та не контактувала із самцями, однак доглядальники одного дня помітили її з кладкою 14 яєць. Крокодили можуть іноді відкладати незапліднені яйця, проте у половині з них просвічувався щільний вміст, що міг бути зародком, тож їх передали дослідникам для інкубації. Із жодного з них не вилупилося дитинчати, тож вчені вирішили їх відкрити, щоб дослідити. У шести з них виявили неоднорідну масу з клітин та жовтка, але в одному — повністю сформований, хоч і не живий, ембріон. Генетичний аналіз показав, що він на 99,9 відсотка ідентичний материнському. Це означає, що він утворився внаслідок партеногенезу.

Завмерлий ембріон крокодила із незаплідненого яйця. Warren Booth

Завмерлий ембріон крокодила із незаплідненого яйця. Warren Booth

Партеногенез поширений у багатьох інших хребетних тварин, серед яких ящірки та птахи, як-от домашні кури, а віднедавна й каліфорнійські кондори. І оскільки сучасні рептилії та птахи є родичами динозаврів та птерозаврів, збереженість у них партеногенезу наводить на думку, що таке розмноження могло бути притаманне й цим вимерлим тваринам.

До тварин, які хоча б зрідка розмножуються партеногенезом, не належать ссавці, однак вченим вдалося добитися цього у мишей у лабораторних умовах.