Рівень видоутворення виявився вищим в регіонах з низьким біорізноманіттям

Вивчення міжнародною групою вчених птахів виявило, що багате видове різноманіття в тропіках викликане не високим рівнем видоутворення. Насправді види утворюються активніше в екстремальних умовах у холодних, посушливих та нестабільних середовищах, але з часом акумулюються у сприятливіших середовищах, формуючи з часом тропічні гарячі точки біорізноманіття. Відповідна стаття оприлюднена у журналі Science.

Antilophia galeata. Dario Sanches / Wikimedia Commons

Antilophia galeata. Dario Sanches / Wikimedia Commons

Гарячі точки біорізноманіття

Деякі місця на планеті вирізняються надзвичайно багатим видовим різноманіттям. Зазвичай такі гарячі точки розташовані в тропічних регіонах. Вже тривалий час залишається відкритим питання про те, чому так відбувається. Чи біорізноманітність є результатом більш стрімкої еволюції в тропічних екосистемах або ж наслідком тривалої акумуляції видів до них? Деякі дослідження вказують на те, що видоутворення відбувається швидше в середовищах, де наявна менша кількість видів, але щодо тропіків це твердження не застосовували. Група дослідників з Південної та Північної Америки вирішили вивчити особливості видоутворення в тропіках.

Як проводили дослідження?

Дослідники зібрали наявну генетичну інформацію про 1287 видів тропічних видів птахів, щоб визначити особливості їхнього різноманіття та еволюції. Ці птахи характеризуються значною різноманітністю як в морфології, так і в місцях проживання. У процесі дослідження вчені секвенували майже 2 400 ділянок геномів зі зразків тканин птахів. Так вони змогли побудувати філогенетичне дерево птахів та виміряти рівень видоутворення з часом для кожної гілки та зіставити результати з даними про географію, розподіл видів і клімат певних локацій.

Який висновок зробили вчені?

Дослідники виявили відносно вищі рівні видоутворення не в місцях з великим біорізноманіттям, а навпаки. Нові види швидше утворюються в середовищах з екстремальними умовами, де їх є невелика кількість. Автори кажуть, що пояснити велике видове різноманіття в гарячих точках можна не видоутворенням, а старим віком екосистем або ж низьким рівнем вимирання в них. У такому разі достатній доступ до ресурсів не спонукає тварин до еволюції так сильно, як тих, що живуть в несприятливих умовах та мають більшу потребу в пристосуваннях. Але з часом дедалі більше нових видів, ймовірно, акумулюються в тропічних сприятливих локаціях.

Дослідження, на думку вчених, вказує на важливість збереження територій із багатим біорізноманіттям. Види тривалий час скупчувалися в таких місцях, а без захисту екосистеми швидко збідніють, зважаючи на зростання впливу людської діяльності на тропіки.