Доіндустріальні пожежі у Південній півкулі виявилися інтенсивнішими за сучасні

Дослідники проаналізували 14 зразків льоду з Антарктики та один з Анд і виявили, що активність пожеж у доіндустріальний період в південній півкулі була більшою за сучасну. Зокрема, викиди від пожеж протягом XX століття зменшилися на 30%. Стаття про це доступна у журналі Science Advances.

Пожежі в Австралії 31 грудня 2019 року. Matthew Abbott / The New York Times via Redux Pictures

Пожежі в Австралії 31 грудня 2019 року. Matthew Abbott / The New York Times via Redux Pictures

Як діяльність людини вплинула на пожежі протягом останніх століть?

Як мінливість клімату, так і людська діяльність зумовлюють зміни в частоті та масштабах пожеж. Антропогенний вплив значно поширився протягом останнього тисячоліття завдяки землекористуванню. Люди використовують вогонь для очищення певних земель, які навряд чи можуть згоріти природним шляхом, таких як тропічні ліси або торфові родовища. З іншого боку, антропогенні зміни земельного покриву та фрагментація ландшафту значно зменшують пожежу в саванах, впливаючи на розповсюдження вогню, і активність пожеж на землях, якими керує людина, нижча, ніж у природних умовах. Наприклад, за даними супутників, загальні спалені площі зменшилися на 24% за останні два десятиліття, головним чином завдяки сільському господарству. До епохи супутників дослідники реконструювали регіональні та глобальні завдяки озерним відкладенням деревного вугілля, кільцям дерев зі слідами вогню та хімічні домішки або сліди газів, що зберігаються у товщі льоду. Однак серед різних записів залишаються великі розбіжності, і особливо велика невизначеність стосується викидів вогню за останні два століття.

Чому це важливо знати?

Аерозолі впливають на випромінювальні потоки у верхній частині атмосфери, і їхній рівень у доіндустріальні часи є ключовим фактором для глобальних кліматичних оцінок. При спалюванні біомаси утворюються як частинки чорного вуглецю, що поглинають світло, так і органічний вуглець, що світло розсіює. Таким чином пожежі безпосередньо впливають на випромінювання, що отримує атмосфера. Крім того, частинки диму також слугують ядрами для конденсації хмар та змінюють їхню відбивну здатність.

Яке дослідження провели вчені?

Науковці провели комплексний аналіз пожежної активності та пов'язаних з нею аерозолей для Південної півкулі за останні 250 років. Для цього вони вивчили відкладення чорного вуглецю в антарктичній кризі (тут зібрали 14 зразків) та Андах. Отримані дані поєднали із динамічним моделюванням пожеж, глобальної рослинності, а також транспорту хімічних речовин у атмосфері.

Один із вивчених зразків криги. Harvard University

Один із вивчених зразків криги. Harvard University

Про що вони дізналися?

Проаналізовані зразки демонструють, що рівень викидів під час пожеж у доіндустріальний період (1750-1850 роки) в Південній півкулі на 20-30% перевищує сучасний рівень викидів (порівняно із 2000 роком). Дослідники припускають, що цьому сприяло швидке розширення земель, що використовується для сільського господарства і тваринництва в середніх та високих широтах. Інша команда вчених раніше знайшла свідчення про такі тенденції у Північній півкулі. Таким чином, науковці припускають, що масштабні пожежі були не рідкістю до 1900 року.

Тим не менш, моделювання дослідників також припускає, що викиди від пожеж можуть потенційно збільшитися в XXI столітті, що в основному зумовлено теплим кліматом та впливом збільшених концентрацій вуглекислого газу на рослинність. Так, площі, які згорають під час пожеж в Австралії, у XX столітті зменшувалися, а потім, з 2000 року, демонструють суттєве збільшення. А у 2019-2020 роках вони досягнули беспрецедентного рівня.